VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Nedílnou součástí života v našem zařízení je pestrá nabídka nejrůznějších volnočasových aktivit, díky kterým mohou uživatelé rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Prostřednictvím volnočasových aktivit mohou uživatelé smysluplně trávit svůj volný čas.

Každý uživatel se dobrovolně, dle svých přání a představ, zapojuje do nejrůznějších aktivit. Hlavním smyslem těchto aktivit je individuální rozvoj a podpora osobnosti každého uživatele, což vede k jeho větší samostatnosti a radosti z dosažených úspěchů. Principem individuální podpory je vždy vycházení z aktuálního psychického, fyzického a zdravotního stavu, nálad a dalších specifických okolností uživatele.

Náročným úkolem je často uživateli porozumět. Proto zlepšování komunikace je významnou složkou volnočasových aktivit. Dobrá komunikace spolehlivě vede k uspokojení jeho individuálních potřeb.

Při volnočasových aktivitách je využíváno kreativních technik, jako je kreslení, modelování, vaření, pletení, vyšívání, práce na zahradě, hudební výchova, sportovní aktivity apod. Pravidelně se zúčastňujeme sportovních akcí, při kterých dosahují naši uživatelé dobrých výsledků. Své vlohy také rozvíjí v IBoccie, fotbale, atletice, plavání, stolním tenise atd. Několikrát do týdne nabízíme uživatelům skupinové i individuální zdravotní cvičení i Zumbu. Každoročně pořádáme zájezd do lázní v Bechyni. Navštěvujeme solnou – jodovou jeskyni ve Strakonicích. Dále uživatelům nabízíme hudebně dramatický kroužek. Se svými připravenými vystoupeními vystupují na různých kulturních akcích. Uživatelé navštěvují divadla, kina, jezdí na prohlídky hradů a zámků, navštěvují koncerty, poutě, slavnosti aj. Velký zájem je o turistiku po Šumavě.

Uživatelé mají možnost se zúčastnit programů, které souvisí s ročním obdobím, jako vánoční koncerty, pálení čarodějnic, letní koupání v přírodním koupališti, masopustní zábavy atd. Pokud si někdo přeje spíše klidněji trávit svůj volný čas, je možné se účastnit muzikoterapie, která v zařízení probíhá několikrát v měsíci, procházek. Naše zařízení také navštěvuje vimperský farář.

Další žádanou aktivitou je vaření. Tato aktivita probíhá v naší kuchyňce, kde mají uživatelé k dispozici veškeré nádobí, které potřebují. Mezi naše doplňkové aktivizační činnosti patří i práce se zvířaty. V zařízení pečujeme o kočky, králíky a psa.
 
Velký důraz je též kladen na smysluplné pracovní zapojení uživatele v přirozeném pracovním prostředí. Pod záštitou chráněného pracovního místa, se kterou mají uživatelé uzavřenou pracovní smlouvu, mohou pracovat jako pomocní pracovníci při úklidu, v prádelně, v kuchyni a při sezónních pracích. Díky této pracovní činnosti získávají schopnosti a dovednosti, jako v přirozeném domácím prostředí.

Skip to content