Sociální pohoda – motivace, kapacita, kompetence

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009572 
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Číslo a název výzvy: 03_17_079 Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu 
Příjemce: Sociální pohoda, o.p.s.

Projekt Sociální pohoda – motivace, kapacita, kompetence
Cílem projektu je aktivní a systematické řešení Age managementu, vytvoření podmínek pro celoživotní učení, mezigenerační spolupráci a podporu zdraví zaměstnanců.

Anotace projektu:
Způsob řízení lidských zdrojů zohledňující věk zaměstnanců, způsob řízení lidských zdrojů zohledňující a respektující měnící se životní fáze pracovníka, jeho fyzickou a mentální kondici, zdraví, kompetence, hodnoty a postoje – to vše zahrnuje age management. Pouze spokojený a zdravý zaměstnanec, který vykonává činnost odpovídající jeho aktuálním schopnostem a dovednostem, bude optimální přidanou hodnotou pro svého zaměstnavatele. Motto projektu – aktivní a systematické řešení Age managementu.

Kontakt:
Projektová kancelář:
Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk
Email: projekt@socialnipohoda.cz
www.socialnipohoda.cz

Skip to content