NÁŠ DOMOV

Domov se nachází v horské obci Javorník, obklopen rozsáhlými lesy. Celá oblast se vyznačuje mimořádně kvalitním a čistým ovzduším s výjimečnými klimatickými podmínkami, které jsou známé svými prokazatelnými, přírodními, léčebnými účinky. Příznivé horské podmínky jsou potvrzeny bioklimatologickým expertním posudkem. Horská obec Javorník se nachází nedaleko od střediskových obcí Vacov a Stachy, ve dvaceti kilometrové vzdálenosti se rozkládají města Strakonice a Vimperk. Javorník je mimo jiné znám i tím, že zde pobýval a tvořil známý spisovatel a obdivovatel Šumavy, Karel Klostermann. Charakteristický ráz horské obce dotváří i jedinečná rozhledna zpřístupněna veřejnosti v roce 1938.
 
Nabízíme
Našim uživatelům poskytujeme tyto služby:
 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové a zájmové aktivity

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

g) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Skip to content