O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Naše poslání: Posláním domova je poskytovat lidem se zdravotním postižením nezbytnou péči a podporu v rozvoji jejich nezávislosti a samostatnosti. Hlavním cílem domova je vytvářet uživatelům takové podmínky, aby mohli svůj život prožívat aktivně, svobodně a především důstojně.

Cíle a zaměření služby
Věková struktura: od 18 let
Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se smyslovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Sociální služba není určena

 • pro osoby mladší 18 let
 • pro osoby, které jsou závislé na jakýkoliv návykových látkách
 • pro osoby s agresivními projevy chování
 • pro osoby s otevřenou tuberkulózou
 • pro osoby s psychiatrickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé
 • pro osoby, které trpí pohlavním onemocněním v akutním stádiu
 • pro osoby, které by svým chováním výrazně narušovaly či ohrožovaly soužití druhých uživatelů

Cíle poskytovaní sociální služby

 • samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby
 • zajišťování důstojného domácího prostředí
 • zajišťování stravy dle potřeb a běžných návyků uživatelů
 • samostatnost a soběstačnost uživatele
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • vytváření podmínek pro aktivní využití volného času
 • podpora a pomoc v udržování sociálních vztahů
 • podpora pracovního zapojení
 • podpora a pomoc při uplatňování nároků a práv uživatele
Skip to content